ARMORED CORE3
STAFF
SUPERVISOR

Naotoshi Zin
Toshifumi Nabeshima


GENERAL MANAGER PRODUCTION Dept

Keiichiro Segawa


PRODUCER

Kenichiro Tukada


MECHANIC CONSEPT DESIGN

Shoji Kawamori


TITLE DESIGN

Hiroyuki Kani


PROGRAMMING DIRECTOR

Koji Nakanishi


DIGITAL ART DIRECTOR

Takeo Kido
Takahide Hamauchi


SOUND DIRECTOR

Tsukasa Saitoh


CG MOVIE DIRECTOR

Toshiyuki Suzuki


CAST

REIGN MAYERS   You Asakawa
KISARAGI   Jyohji Nakata
MIRAGE   Ken Narita
CREST   Yoshiko Sakakibara
UNION   Kazuhiro Nakata
COMPUTER VOICE   Kenyuu Horiuchi
                          Akiko Hiramatsu
                          Yoshino Takamori
                          Isshin Chiba


(STAFF of DEVELOPMENT Dept)

PLANNING SECTION

Naoki Murata
Minoru Odawara
Naotake Aboshi


PROGRAM SECTION

Takayuki Terada
Yusyuke Ebata
Soichi Nakazawa
Kozo Nishino


2D GRAPHIC SECTION

Tomoko Kamiyama
Osamu Yamazaki
Fusayuki Watariguchi
Yuki Ichinomiya
Hisao Yamada
Makoto Sato
Kunio Hashimoto
Hirofumi Morimoto
Tomoko Yamagami
Masahiro Saito
Naomi Fujikawa


3D GRAPHIC SECTION

Shiro Obi
Hitoshi Shimizu
Shohei Yoshimoto
Yoko Ohkawa
Futoshi Kajita
Nozomi Shiba


(STAFF of PRODUCTION Dept)

SOUND SECTION

Yuji Kanda
Yuki Ichiki
Kota Hoshino
Yukinori Takada


DESIGN SECTION

Hideyuki Matsumoto
Kazutaka Miura
Shinsaku Matsuoka
Eri Ogawa
Wakana Kikuta
Tatsuya Taniyama


CG SECTION

Shinji Nagano
Takashi Shinozuka
Kazuhito Shimada
Takeshi Kata
Manabu Himukai
Koji Nagata
Shuzo Tadokoro
Kimihiro Tomino
Akihiko Uehara
Hiroki Ebisawa


SUPPORT STAFF

Tatsuya Kawate
Hitoyasu Sugiyama
Naoki Matuo
Chieko Tsurunaga
Tomohiko Yoshida
Toshiya Kimura


TECHNICAL SUPPORT STAFF

Ryuichi Satoh
Yuri Suzuki
Shinichiro Nishida


PUBLICITY STAFF

Noriko Ozaki
Minako Gotoh
Yoshiko Kurusa
Yoshinori Komatu
Suminobu Sato
Tomohiro Shimokawa
Hiroyuki Gotoh
Toshio Shimada

スクロールなしで見たい場合は以下をどうぞ。

SUPERVISOR

Naotoshi Zin
Toshifumi Nabeshima


GENERAL MANAGER PRODUCTION Dept

Keiichiro Segawa


PRODUCER

Kenichiro Tukada


MECHANIC CONSEPT DESIGN

Shoji Kawamori


TITLE DESIGN

Hiroyuki Kani


PROGRAMMING DIRECTOR

Koji Nakanishi


DIGITAL ART DIRECTOR

Takeo Kido
Takahide Hamauchi


SOUND DIRECTOR

Tsukasa Saitoh


CG MOVIE DIRECTOR

Toshiyuki Suzuki


CAST

REIGN MAYERS   You Asakawa
KISARAGI   Jyohji Nakata
MIRAGE   Ken Narita
CREST   Yoshiko Sakakibara
UNION   Kazuhiro Nakata
COMPUTER VOICE   Kenyuu Horiuchi
                          Akiko Hiramatsu
                          Yoshino Takamori
                          Isshin Chiba


(STAFF of DEVELOPMENT Dept)

PLANNING SECTION

Naoki Murata
Minoru Odawara
Naotake Aboshi


PROGRAM SECTION

Takayuki Terada
Yusyuke Ebata
Soichi Nakazawa
Kozo Nishino


2D GRAPHIC SECTION

Tomoko Kamiyama
Osamu Yamazaki
Fusayuki Watariguchi
Yuki Ichinomiya
Hisao Yamada
Makoto Sato
Kunio Hashimoto
Hirofumi Morimoto
Tomoko Yamagami
Masahiro Saito
Naomi Fujikawa


3D GRAPHIC SECTION

Shiro Obi
Hitoshi Shimizu
Shohei Yoshimoto
Yoko Ohkawa
Futoshi Kajita
Nozomi Shiba


(STAFF of PRODUCTION Dept)

SOUND SECTION

Yuji Kanda
Yuki Ichiki
Kota Hoshino
Yukinori Takada


DESIGN SECTION

Hideyuki Matsumoto
Kazutaka Miura
Shinsaku Matsuoka
Eri Ogawa
Wakana Kikuta
Tatsuya Taniyama


CG SECTION

Shinji Nagano
Takashi Shinozuka
Kazuhito Shimada
Takeshi Kata
Manabu Himukai
Koji Nagata
Shuzo Tadokoro
Kimihiro Tomino
Akihiko Uehara
Hiroki Ebisawa


SUPPORT STAFF

Tatsuya Kawate
Hitoyasu Sugiyama
Naoki Matuo
Chieko Tsurunaga
Tomohiko Yoshida
Toshiya Kimura


TECHNICAL SUPPORT STAFF

Ryuichi Satoh
Yuri Suzuki
Shinichiro Nishida


PUBLICITY STAFF

Noriko Ozaki
Minako Gotoh
Yoshiko Kurusa
Yoshinori Komatu
Suminobu Sato
Tomohiro Shimokawa
Hiroyuki Gotoh
Toshio Shimada

戻る
広告 [PR] 再就職支援 スキルアップ アルバイト 無料レンタルサーバー