ARMORED CORE3 SILENT LINE
STAFF
SUPERVISOR

Naotoshi Zin


PRODUCER

Kenichiro Tukuda


MECHANIC CONCEPT DESIGN

Shoji Kawamori


PROGRAMMING DIRECTOR

Koji Nakanishi


DIGITAL ART DIRECTOR

Takeo Kido
Takahide Hamauchi


SOUND DIRECTOR

Tsukasa Saitoh


CAST

OPERATOR   Fumika Orikasa
CREST   Iemasa Kayumi
MIRAGE   Yuka Sasaki
KISARAGI   Kyosei Tukui
AI RESEARCHER   Masako Katsuki
IBIS   Eiichiro Suzuki


DEVELOPMENT STAFF

PLANNING SECTION

Minoru Odawara
Naotake Aboshi
Hitoshi Ito


PROGRAM SECTION

Yusyuke Ebata
Soichi Nakazawa
Ryoutarou Kishi


2D GRAPHIC SECTION

Hisao Yamada
Hirofumi Morimoto
Tomoko Watanabe
Masahiro Saito
Koushi Watanabe


3D GRAPHIC SECTION

Shiro Obi
Hitoshi Shimizu
Hayato Shiomi
Manabu Takahashi
Yujiro Mori


PRODUCTION STAFF

SOUND SECTION

Yuji Kanda
Kota Hoshino


DESIGN SECTION

Hideyuki Matsumoto
Tatsuya Taniyama
Kazutaka Miura
Hiroyuki Kani


CG SECTION

Takayuki Terada
Kazutaka Era


SUPPORT STAFF

Tomohiko Yoshida
Yuri Suzuki
Tatsuya Kawate
Yoshiyuki Ikeda


PUBLICITY STAFF

Noriko Ozaki
Minako Gotoh
Yoshiko Kurusa
Yusaku Yasumoto
Yoshinori Komatu
Suminobu Sato
Tomohiro Shimokawa

スクロールなしで見たい場合は以下をどうぞ。

SUPERVISOR

Naotoshi Zin


PRODUCER

Kenichiro Tukuda


MECHANIC CONCEPT DESIGN

Shoji Kawamori


PROGRAMMING DIRECTOR

Koji Nakanishi


DIGITAL ART DIRECTOR

Takeo Kido
Takahide Hamauchi


SOUND DIRECTOR

Tsukasa Saitoh


CAST

OPERATOR   Fumika Orikasa
CREST   Iemasa Kayumi
MIRAGE   Yuka Sasaki
KISARAGI   Kyosei Tukui
AI RESEARCHER   Masako Katsuki
IBIS   Eiichiro Suzuki


DEVELOPMENT STAFF

PLANNING SECTION

Minoru Odawara
Naotake Aboshi
Hitoshi Ito


PROGRAM SECTION

Yusyuke Ebata
Soichi Nakazawa
Ryoutarou Kishi


2D GRAPHIC SECTION

Hisao Yamada
Hirofumi Morimoto
Tomoko Watanabe
Masahiro Saito
Koushi Watanabe


3D GRAPHIC SECTION

Shiro Obi
Hitoshi Shimizu
Hayato Shiomi
Manabu Takahashi
Yujiro Mori


PRODUCTION STAFF

SOUND SECTION

Yuji Kanda
Kota Hoshino


DESIGN SECTION

Hideyuki Matsumoto
Tatsuya Taniyama
Kazutaka Miura
Hiroyuki Kani


CG SECTION

Takayuki Terada
Kazutaka Era


SUPPORT STAFF

Tomohiko Yoshida
Yuri Suzuki
Tatsuya Kawate
Yoshiyuki Ikeda


PUBLICITY STAFF

Noriko Ozaki
Minako Gotoh
Yoshiko Kurusa
Yusaku Yasumoto
Yoshinori Komatu
Suminobu Sato
Tomohiro Shimokawa
戻る
広告 [PR] 再就職支援 スキルアップ アルバイト 無料レンタルサーバー