ARMORED CORE MASTER OF ARENA
STAFF
EXECUTIVE PRODUCER
Yasuyoshi Karasawa

MECHANIC DESIGNER
Shoji Kwamori

PROGRAMMER
Toshifumi Nabeshima

MAIN PROGRAMMER
Atsushi Yanase

PROGRAM
Hiroyuki Arai
Masaaki Sakamoto
Masashi Sakai
Hideki Katagiri

3D MODEL
Mitsuhiro Okamura
Miho Ohno
Syun Kato
Michiteru Okabe

2D GRAPHIC
Junichiro Ishino
Yasuhiro Kamimura
Noriyasu Hirose

SOUND
Keiichiro Segawa
Cota Hoshino
Tsukasa Saitoh

OPENING& ENDING CG
Mitsuo Tosaka
Toshiyuki Suzuki
Yasuyuki Nakamura
Ei Satoh
Shinji Nagano

DESIGN WORK
Hiroyuki Kani
Ken Sugawara

WRITING WORK
Eiji Matsumoto

STAFF
Toshiya Kimura
Masato Suzuki
Mutsuo Nakanishi

Toshio Shimada
Minako Gotoh
Noriko Ozaki
Yuko Yonekawa
Tatsuya Kawate

Hiroyuki Gotoh
Junko Yamaguchi
Ai Kaneko

SONY MUSIC COMMUNICATIONS

ARTSVISION

T-Z corporation

C-O OPERATION
(Ex.ARENA)

週刊 ザ・プレイステーション
電撃 Play Station
プレイステーション
ファミ通PS
ファミ通
Play Station

Sami Shinosaki
ファミ通文庫

Naoki Yamada(R.N.G)
Shinji Yamashita
Toru Adachi
Yuya Hishiki
Takeyuki Kitazaki
Yousuke Watanabe
Takayuki Ezaki
Hajime Koizuka

Kazuya Ban
Keisuke Sumimoto
Ryohei Oniki
Shigeo Kawaguchi
Shunsuke Okamoto
Masahito Shikama
Atsushi Katayama

SUPER VISOR
Naotoshi Zin

ARMORED
CORE

MASTER OF ARENA

CS
DEVELOPMENT
DIVISION 4スクロールなしで見たい場合は以下をどうぞ。

EXECUTIVE PRODUCER
Yasuyoshi Karasawa

MECHANIC DESIGNER
Shoji Kwamori

PROGRAMMER
Toshifumi Nabeshima

MAIN PROGRAMMER
Atsushi Yanase

PROGRAM
Hiroyuki Arai
Masaaki Sakamoto
Masashi Sakai
Hideki Katagiri

3D MODEL
Mitsuhiro Okamura
Miho Ohno
Syun Kato
Michiteru Okabe

2D GRAPHIC
Junichiro Ishino
Yasuhiro Kamimura
Noriyasu Hirose

SOUND
Keiichiro Segawa
Cota Hoshino
Tsukasa Saitoh

OPENING& ENDING CG
Mitsuo Tosaka
Toshiyuki Suzuki
Yasuyuki Nakamura
Ei Satoh
Shinji Nagano

DESIGN WORK
Hiroyuki Kani
Ken Sugawara

WRITING WORK
Eiji Matsumoto

STAFF
Toshiya Kimura
Masato Suzuki
Mutsuo Nakanishi

Toshio Shimada
Minako Gotoh
Noriko Ozaki
Yuko Yonekawa
Tatsuya Kawate

Hiroyuki Gotoh
Junko Yamaguchi
Ai Kaneko

SONY MUSIC COMMUNICATIONS

ARTSVISION

T-Z corporation

C-O OPERATION
(Ex.ARENA)

週刊 ザ・プレイステーション
電撃 Play Station
プレイステーション
ファミ通PS
ファミ通
Play Station

Sami Shinosaki
ファミ通文庫

Naoki Yamada(R.N.G)
Shinji Yamashita
Toru Adachi
Yuya Hishiki
Takeyuki Kitazaki
Yousuke Watanabe
Takayuki Ezaki
Hajime Koizuka

Kazuya Ban
Keisuke Sumimoto
Ryohei Oniki
Shigeo Kawaguchi
Shunsuke Okamoto
Masahito Shikama
Atsushi Katayama

SUPER VISOR
Naotoshi Zin

ARMORED
CORE

MASTER OF ARENA

CS
DEVELOPMENT
DIVISION 4戻る
広告 [PR] 再就職支援 スキルアップ アルバイト 無料レンタルサーバー